ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ มีอะไรบ้าง

ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงในปัจจุบันเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง พวกเขาเป็นเพื่อน ลูกๆ ที่รัก และสมาชิกในครอบครัว จึงสมควรได้รับความรักและสวัสดิภาพที่ดีจากเรา ดังนั้น เราควรดูแลการใช้ชีวิตให้ดีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนนำมาให้เรา วันนี้บ้านและสวนสัตว์เลี้ยงจะพาทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกัน อะไรคือปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์จึงจะเป็นเจ้าของได้อย่างมีความรับผิดชอบ?

ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ ตามขั้น ตอน

1. ความพร้อมของคนเลี้ยง ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ ก่อนอื่นคนเลี้ยงต้องถามตัวเองว่าพร้อมจะดูแลชีวิตใหม่หรือไม่ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาคือเวลาและความเอาใจใส่ของผู้สอน เช่น การเลี้ยงปลาดูเหมือนจะใช้เวลาไม่มากเท่าสัตว์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ปลาต้องการความสนใจจากเกษตรกรผ่านการเปลี่ยนน้ำเป็นประจำ หรือทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าเป็นประจำ เป็นต้น นอกจากนี้เรื่องของสมาชิกในครอบครัวก็มีความสำคัญ ในครอบครัวที่มีลูกหรือแม้แต่คนที่เลี้ยงลูกเอง การเลี้ยงสัตว์ ช่วยเลี้ยงลูกให้มีน้ำใจ มีนิสัยอ่อนโยนกว่า แต่เด็กเล็กอาจไม่มีความรับผิดชอบมากพอ จึงไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากนัก หรือการเลี้ยงสัตว์ขนยาวอาจทำให้เกิดปัญหาภูมิแพ้ในเด็กหรือผู้สูงอายุได้

2. ประเภทของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากมีสัตว์เลี้ยงหลายประเภท ไม่ใช่แค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น เจ้าของจึงควรตรวจสอบตัวเองก่อนว่ามีความสนใจหรือชอบสัตว์ชนิดใดเป็นพิเศษหรือไม่ หรือเชื้อชาติอะไร? special กลุ่มสัตว์เลี้ยงพิเศษที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าของควรทราบถึงลักษณะของสัตว์ที่เขาสนใจจึงเป็นสัตว์ที่ต้องการการเข้าสังคม ชอบอยู่ร่วมกัน หรือคนที่รักความสันโดษมักชอบอยู่คนเดียว สำหรับพฤติกรรมทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ความต้องการพื้นที่ในการผสมพันธุ์ สุนัขพันธุ์ใหญ่มักต้องการกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการเล่นและออกกำลังกาย หากเจ้าของมีพื้นที่จำกัด การเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กก็เหมาะสมกว่า เกี่ยวกับอาหาร เช่น แมวมีความต้องการอาหารที่มีโปรตีนมากกว่าสุนัข หรือแม้แต่โรคเฉพาะสายพันธุ์ สัตว์ทุกสายพันธุ์ก็มีโรคทางพันธุกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น สุนัขพันธุ์หน้าสั้นมักประสบปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเจ้าของจึงต้องพิจารณาว่าเขาพร้อมที่จะดูแลไปตลอดชีวิตหรือไม่

3. ค่าใช้จ่าย: สิ่งต่อไปที่ต้องพิจารณาคือค่าใช้จ่ายรายวัน เจ้าของพรรคควรคำนวณว่ามีงบประมาณเท่าไร การเลี้ยงสายพันธุ์นี้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือไม่? เช่น การเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่ต้องการอาหารปริมาณมาก ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็สูงมากเช่นกัน

4. อายุของสัตว์เลี้ยง สำหรับสัตว์ที่อายุน้อยมาก เช่น สัตว์ที่เพิ่งหย่านมจากแม่ เจ้าของอาจต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ ทั้งเรื่องสุขภาพ โภชนาการ ความสะอาด และหากสัตว์เลี้ยงถึงช่วงวัยหนึ่งอาจมีปัญหาในการปรับตัว หรือการฝึกเชื่อฟังนั้นยากกว่า?

5. เพศ: โดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยทางเพศมักมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของสัตว์ด้วย ตัวอย่างเช่น สัตว์ตัวผู้มักจะเป็นผู้นำ มีการแสดงอาณาเขต เช่น: ข. ปัสสาวะในที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับเจ้าของที่ไม่เข้าใจได้ ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้เพาะพันธุ์ควรทำความเข้าใจก่อนว่าตนเองเต็มใจหรือเหมาะสมที่จะเลี้ยงสัตว์หรือไม่ หรือเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ชนิดใด? โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาสัตว์เลี้ยงถูกทิ้งกลายเป็นภาระต่อสังคม

3. ค่าใช้จ่าย
ปัจจัยอันดับ 1 ในการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่แค่ต้นทุนอาหารสัตว์เท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งค่าอุปกรณ์ (เตียง เสื้อผ้า ของเล่น) ค่าบริการ (อาบน้ำสัตว์ ตัดขน ดูแลสัตว์เลี้ยง) ค่ารักษาพยาบาล (ค่ายา ค่าฉีดวัคซีน ค่าสัตวแพทย์) ไม่มากก็น้อยก็จะเป็น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนดูแลสัตว์เลี้ยงของตนอย่างไร มาเรียนรู้และคำนวณกันก่อน
ตารางตัวอย่างต้นทุนเฉลี่ยในการเลี้ยงสุนัขโดยประมาณ

รายการประมาณการ

  • ค่าอาหารสัตว์ 500 – 3,000 บาท (ต่อเดือน)
  • ค่าอุปกรณ์ (ที่นอน เสื้อผ้า ของเล่น) 100 – 2,000 บาท (ต่อครั้ง)
  • ค่าบริการ (อาบน้ำสัตว์ ตัดขน ดูแลสัตว์) 500 – 3,000 บาท (ต่อครั้ง)
  • ค่ารักษาพยาบาล (ยา วัคซีน สัตวแพทย์) 500 – 50,000 บาท (ต่อครั้ง)

สำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงสุนัขและแมว ยังมีค่าลงทะเบียน ประกอบด้วยค่าจดทะเบียนเอกสารฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ฉบับละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 450 บาท โดยมีโทษปรับไม่เกิน สูงสุด 25,000 บาท หากฝ่าฝืนตอนนี้เรารู้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์แล้ว ก็ถึงเวลาประหยัดเงินให้เพียงพอสำหรับการดูแลสัตว์ของเรา วิธีที่ง่ายที่สุดคือเปิดบัญชีออมทรัพย์ และเปิดบัญชีเงินฝากประจำสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงออมทรัพย์ ดังนี้ต้นทุนล่วงหน้าก่อนการเพิ่มขึ้นหากจะเลี้ยงสัตว์ควรเก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3 – 6 เดือน หากสัตว์ที่ต้องการเลี้ยงต้องใช้ค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,000 บาท ควรเก็บเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 6,000 – 12,000 บาท จะได้มีเงินสำรองไว้ใช้


ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราควรกระจายรายจ่ายรายเดือนในส่วนที่ดี และคุณต้องมีวินัยอย่างมากในการออม เพราะถึงแม้เราจะยังมีเงินเหลือที่สะสมไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าไม่สะสมต่อเนื่องก็อาจส่งผลต่อการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและเงินในกระเป๋าเราได้ ดังนั้นเมื่อเงินเดือนออก ก็ควรแบ่งเงินส่วนนี้แยกกันจะดีกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับอนาคตเมื่อสัตว์เลี้ยงอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การออมเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อแก่ตัวเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรวางแผนอย่างเป็นระบบคล้ายกับการเตรียมตัวเกษียณสำหรับคนอย่างเรา สามารถเรียกเก็บเงินสัตว์เลี้ยงได้ 10-50% ต่อเดือน จากนั้นคุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำได้ เมื่อสัตว์เลี้ยงอายุมากขึ้น เราสามารถใช้เงินจำนวนนี้เพื่อเป็นเงินทุนในการดูแลเพิ่มเติมได้สุดท้ายเมื่อครบทั้ง 3 ปัจจัย

 

บทความแนะนำ